УТБ "София УниБанк" АД

УТБ "София УниБанк" АД | Услуги

Предлагани услуги

Услуги за физически лица

• Разплащателни и набирателни сметки
• Спестовен влог
• Срочен, отворен и детски депозит
• Дебитни и кредитни карти
• Онлайн банкиране

Услуги за юридически лица

• Срочен депозит
• Разплащателни и набирателни сметки
• Дебитни и кредитни карти
• Онлайн банкиране

Кредити за физически лица

• Потребителски кредит
• Жилищен кредит
• Ипотечен кредит
• Овърдрафт

Кредити за юридически лица

• Фирмен кредит